AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

LISTY DLA ZIEMI 2015

"Dzieci listy piszą i zmieniają świat" Listy dla Ziemi to edukacyjna akcja proekologiczna zainicjowana przez Fundację Ekologiczną ARKA w 2013 roku. W dwóch edycjach akcji, które odbyły się do tej pory, wzięło udział 670 samorządów, 7 000 placówek oświatowych oraz 800 tysięcy uczniów. W tym roku wystartowała trzecia edycja akcji – Listy dla Ziemi 2015.

Kwiecień – miesiąc pisania listów dla Ziemi

Akcja Listy dla Ziemi polega na pisaniu przez młodych ludzi  listów na wykonanym z makulatury papierze. Pisanie listów jest poprzedzone lekcjami tematycznymi w szkołach. W listach dzieci namawiają dorosłych do działań proekologicznych. W 2013 roku głównym  tematem listów była gospodarka odpadami i recykling, w 2014 roku – palenie śmieci w piecach domowych oraz problematyka niskiej emisji. Tegoroczna edycja poświęcona jest ograniczeniu ilości śmieci oraz ekokonsumpcjonizmowi.

Po napisaniu listów dzieci przekazują je dorosłym (rodzicom, dziadkom) i wspólnie z nimi zrealizują zadeklarowane działania, a następnie przesyłają relacje, które Fundacja Arka  zaprezentuje na Facebooku – www.facebook.com/listydlaziemi

Pomysłodawcą akcji jest prezes Fundacji Ekologicznej Arka – Wojciech Owczarz.

Więcej informacji na stronie: www.listydlaziemi.pl