AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

ZAKAZ WSTĘPU DO LASU

Nadleśniczy Nadleśnictwa Chotyłów z dniem 2 lipca 2021 roku wprowadza zakaz wstępu do lasów w oddziale 413 leśnictwa Dobryń z uwagi na powstałe uszkodzenie drzewostanu, spowodowane wiatrołomami.

Uszkodzone przez wiatr lasy, stanowią olbrzymie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia dla osób mogących się znaleźć w takim obszarze. Wydana przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Chotyłów decyzja zakazująca wstępu do lasów, ma na celu m.in. zapobiec nieszczęśliwym wypadkom oraz umożliwić leśnikom przeprowadzenie uprzątnięcia powierzchni uszkodzonych. Zakaz wstępu obowiązywał będzie do 31 sierpnia 2021 roku.