Asset Publisher Asset Publisher

„Z Łosiem przez las” – Nadleśnictwo Chotyłów cz. 2 i 3

Kolejne audycje leśne z cyklu „Z Łosiem przez las” poświęcone zostały Planowi Urządzenia Lasu. PUL to bodaj najważniejszy dokument, na podstawie którego leśnicy gospodarują w poszczególnych jednostkach Lasów Państwowych, w tym przypadku w nadleśnictwie.

Opracowanie takie, będące zbiorem analiz i wytycznych, przygotowane jest co 10 lat. Podstawowe pytania: po co robi się PUL? Jak taki plan objaśnia kwestie gospodarki leśnej, w tym ochrony środowiska oraz wycinke drzew? Jaką rolę w jego przygotowaniu spełnia tzw. czynnik społeczny, czyli na ile społeczeństwo (reprezentowane przez różne instytucje i organizacje pozarządowe) może mieć wpływ na jego końcowy kształt? Jaka jest rola BULiGL w przygotowaniu planu urządzania lasu, jakie czynniki odgrywają ważną rolę w planowaniu urządzeniowym, czemu służy inwentaryzacja drzewostanowa, z jakich części skłąda się plan urządzania lasu, a co to jest opis taksacyjny lasu w terenie? - Pytań i zagadnień, związanych z przygotowaniem dziesięcioletniego PUL jest mnóstwo.

Na wszystkie te pytania oraz dużo wiecej można sie dowiedzieć z audycji -->RDC<--

W drugiej części audycji wyjasniamy znaczenie PUL wzgledem różnorodnosci gatunkowej upraw leśnych oraz ich dostosowania do warunków glebowych. A zawiłości dotyczące ochrony przyrody - jako najważniejszego zadania Lasów Państwowych w Polsce, hodowli oraz gospodarki leśnej, opisanych w PUL wyjaśnił Andrzej Waszczuk - Starszy Specjalista Służby Leśnej w Nadleśnictwie Chotyłów.

Zapraszamy do wysłuchania -->RDC<--