Asset Publisher Asset Publisher

21.03.2014r. MIĘDZYNARODOWYM DNIEM LASÓW

21 marca 2014r. obchodzimy kolejny Międzynarodowy Dzień Lasów ustanowiony przez Zgromadzenie Narodowe ONZ.

Zbiega się on tradycyjnie pierwszym dniem kalendarzowej wiosny. Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) zachęca kraje całego świata do propagowania w tym dniu idei i działalności związanej z lasami (sadzenie drzew, sprzątanie lasów, nagłośniane tematyki leśnej w mediach).

Lasy to niezwykle ważny element naszego środowiska i życia. Pełnią  funkcje gospodarcze (produkcja drewna i innych użytków), ekologiczne (produkcja tlenu, magazynowanie wody, łagodzenie klimatu) oraz społeczne (rekreacja i wypoczynek, edukacja ekologiczna) i kulturotwórcze. Bez lasu nie istniałoby życie na naszej planecie.  O dobry stan lasów troszczą się na co dzień leśnicy, którzy w tym dniu przypominają również, że las jest naszym wspólnym dobrem i wspólną troską.

W dniach 19-21 marca br. w TVP1, która jest patronem medialnym jubileuszu 90-lecia lasów Państwowych, będzie emitowany z tej okazji specjalny spot FAO.

21 marca w radiowej Jedynce  w godz. 9.00 - 12.00 będzie emitowana na żywo z Nadleśnictwa Olsztyn specjalna audycja wyjazdowa w programie „Cztery Pory Roku".

Poszczególne kraje dzielą się doświadczeniem z organizowania wydarzeń związanych z lasami poprzez stronę: http://www.fao.org/forestry/international-day-of-forests/en/.