Asset Publisher Asset Publisher

21 marca Międzynarodowym Dniem Lasów

21 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Lasów. Celem obchodów tego święta, ustanowionego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, jest podnoszenie świadomości na temat lasów oraz ich roli dla środowiska i społeczeństwa.

Tegoroczne obchody odbywają się pod hasłem „Lasy i Energia", a ich głównym zadaniem jest podkreślenie znaczenia lasów  na całym świecie. Lasy to nie tylko źródło energii, ale także element zapobiegania zmianom klimatu oraz element stymulujący rozwój gospodarczy, który wpływa na poprawę jakości życia w miastach.

Lasy są naturalnym zbiornikiem magazynującym dwutlenek węgla z atmosfery, a zwiększenie potencjału sekwestracji dwutlenku węgla przez lasy stanowi bardzo ważny element zapobiegania zmianom klimatu. Niedawno wynegocjowane Porozumienie Paryskie zachęca kraje na całym świecie do zwiększania potencjału lasów do pochłaniania gazów cieplarnianych – na przykład przez prowadzenie zalesień.

źródło: Ministerstwo Środowiska

więcej na stronie -->> Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie