Asset Publisher Asset Publisher

21 Marca - Międzynarodowym Dniem Lasów

W tym dniu jest przypominane, jak ważny jest las w życiu człowieka. Lasy dostarczają czystego powietrza i wody, zapewniają bioróżnorodność oraz strzegą przed zmianami klimatycznymi. Dla wielu ludzi są również źródłem pokarmu, miejscem schronienia i pracy. Życie na Ziemi w dużej mierze jest możliwe dzięki lasom.

Więcej szczegółowych informacji na stronie Lasów Państwowych.