Asset Publisher Asset Publisher

Grupa Rekonstrukcji Historycznej "GRANICA"

Na terenie Nadleśnictwa Chotyłów powstała Grupa Rekonstrukcji Historycznej.

W rekonstrukcjach akcji partyzanckich czynny udział biorą pracownicy naszego nadleśnictwa, oraz członkowie ich rodzin. Wielu pracowników wspiera GRH sprzętem z okresu okupacji i pierwszych lat powojennych np. pasy do broni, hełmy, elementy umundurowania, pałatki i inne.

Leśnicy z Grupy Rekonstrukcji Historycznej "GRANICA" podtrzymują hasło:

"Szanuj las! Bo jutro i Ty możesz zostać partyzantem!"