Asset Publisher Asset Publisher

INWENTARYZACJA DZIKA 2016

W dniu 29 października 2016 roku odbyła się na terenie naszego Nadleśnictwa inwentaryzacja dzików, będąca częścią ogólnopolskiej inwentaryzacji.

Zgodnie z Decyzją nr 498 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych (zn. spr. Zł.074.28.2016) z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji dzików w obwodach łowieckich dzierżawionych i wyłączonych z wydzierżawienia.

Inwentaryzacja miała na celu ustalenie wielkości populacji dzika oraz jej rozmieszczenie, w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Liczenie odbyło się na 10% powierzchni całego Nadleśnictwa w wybranych losowo obszarach, metodą pędzeń próbnych. W inwentaryzacji uczestniczyło około 100 osób będących pracownikami Nadleśnictwa, członkami Polskiego Związku Łowieckiego oraz pracownikami Zakładów Usług Leśnych.