Asset Publisher Asset Publisher

Inwentaryzacja Zwierzyny 2015

W Nadleśnictwie Chotyłów w dniach 28 lutego i 1 marca 2015 roku odbyła się inwentaryzacja zwierzyny.

Inwentaryzację przeprowadzono metodą badania pilotażowego z zastosowaniem metod statystycznych. W dwa dni wykonano: 12 pędzeń (miotów) o łącznej powierzchni 1241,28 ha, co stanowi 10% terenu naszego Nadleśnictwa. Głównym celem inwentaryzacji było określenie liczebności zwierzyny ze szczególnym uwzględnieniem populacji łosia. Duża liczebność łosia jest związana ze szkodami w uprawach leśnych.

więcej o inwentaryzacji Łosia na stronie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie

oraz na stronie Ministerstwa Środowiska