Asset Publisher Asset Publisher

KOMUNIKAT DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

Komunikat dotyczący zmiany terminu przyjmowania wniosków o uzyskanie statusu nabywcy uprawnego do udziału w procedurze uzupełniającej oznaczenia surowca drzewnego pod względem przyszłych nabywców operujących na rynkach podstawowych, określony w Decyzji nr 1 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dn. 02.01.2017 r.