Asset Publisher Asset Publisher

Kornik ostrozębny - gatunek stwarzający zagrożenie dla drzewostanów sosnowych.

Od jesieni 2015 roku w drzewostanach sosnowych w Nadleśnictwie Chotyłów obserwuje się zagrożenie od strony kornika ostrozębnego.

W związku z tym dla leśniczych i podleśniczych zorganizowane zostało szkolenie  pt. „Monitorowanie gradacji kornika ostrozębnego oraz określenie sposobów i metod postępowania gospodarczo-ochronnego w zagrożonych drzewostanach".

W dniu 26 lutego 2016 roku na terenie Leśnictwa Zabłocie spotkali się: przedstawiciel Zespołu Ochrony Lasu w Radomiu, Wydziału Ochrony Ekosystemów RDLP w Lublinie oraz Służba Leśna Nadleśnictwa Chotyłów.

Zajęcia praktyczne polegające na rozpoznawaniu charakterystycznych objawów zasiedlenia, omówienie zasad postępowania – monitoringu i zwalczania w stosunku do szkodnika były dobrą lekcją dla leśników.

Kornik ostrozębny Ips acuminatus (Gyll.) – to groźny szkodnik wtórny sosny. Zasiedla drzewa stojące, leżące i grubsze gałęzie. Występowanie na naszym terenie jest prawdopodobnie skorelowane z okresem suszy i obniżeniem poziomu wód gruntowych latem 2015 roku. Osłabione tymi czynnikami drzewa są doskonałym obiektem dla kornika. Zasiedla on drzewa we wszystkich klasach wieku, żerując pod cienką rudą korowiną w górnej partii koron. Pierwszymi objawami są szarzejące a następnie rudziejące igliwie oraz charakterystycznie spękana i odstająca kora z otworami wylotowymi. Najskuteczniejszą metodą walki ze szkodnikiem jest stały monitoring drzewostanów sosnowych, wyszukiwanie i usuwanie drzew opanowanych, wywożenie drewna poza strefę zagrożenia oraz niszczenie pozostałości pozrębowych (najskuteczniejsze palenie).