Asset Publisher Asset Publisher

Prace serwisowe BIP

Trwają pracę serwisowe nad nową stroną Biuletynu Informacji Publicznej

Serwis BIP jednostek organizacyjnych PGL LP jest obecnie migrowany na platformę GOV.PL/BIP. Dotychczasowy serwis BIP PGL LP dostepny jest jako zasób archiwalny pod adresem https://bip2.lasy.gov.pl (zasoby do dnia 01.07.2021 r.)

Informacje o prowadzonych postepowaniach o udzielenie zamówienia publicznego będą zamieszczane tymczasowo (do celu uruchomienia przez poszczególne jednostki PGL LP nowych serwisów BIP w systemie GOV.PL/BIP) na stronach webowych jednostek organizacyjnych PGL LP w Portalu Korporacyjnym Lasów Państwowych (https://lasy.gov.pl), w zakładkach: informacje / Zamówienia publiczne.

Zródło: https://gov.pl/web/dglp

 

Zasób archiwalny Nadleśnictwa Chotyłów odtępny jest pod adresem: https://bip2.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_lublin/nadl_chotylow/zamowienia_publiczne

obecnie wszystkie niezbędne informacje dotyczace trwających postepowań lub ich ciagłości dostepne --> pod adresem <--