Asset Publisher Asset Publisher

Szczepienie lisów wolno żyjących metodą doustną

Na podstawie § 10 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 roku, w sprawie przeprowadzenia ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. z 2013 r., poz. 1737) na terenie województwa lubelskiego, w dniach 12.09.2015 r. - 20.09.2015 r. planowane jest szczepienie przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących metodą doustną.

Szczepionka będzie zrzucana z samolotu w ilości 20-30 dawek na 1 km2.

Zrzuty obejmą kompleksy leśne, pola, łąki z pominięciem terenów zabudowanych.

Dawkę szczepionki stanowi pakiet w postaci stożkowego krążka o wymiarach 30 mm x 9 mm, koloru brunatnego o intensywnym zapachu rybnym.

fot. www.kazimierzdolny.pl                      fot. www.wiw.kielce.pl

Osoba mająca kontakt ze szczepionką powinna niezwłocznie zgłosić się do lekarza weterynarii.

Nie zaleca się organizacji polowań zbiorowych na terenach objętych szczepieniem w okresie 14 dni od daty wyłożenia szczepionki.

Psy należy trzymać na uwięzi, a koty w zamknięciu.

NIE WOLNO DOTYKAĆ SZCZEPIONKI !!!

Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

Jerzy Zarzeczny