Asset Publisher Asset Publisher

Szkolenie Brakarskie

W dniu 8 marca 2017 roku w naszym nadleśnictwie odbyło się szkolenie z zakresu stosowania klasyfikacji i manipulacji oraz odbioru surowca drzewnego jak i sporządzania szacunków brakarskich. Prowadzący szkolenie Specjalista ds. Nadzoru Gospodarki Drewnem Ireneusz Kuberski omówił obowiązujące zasady i przepisy. Nasza Służba Leśna odświeżyła wiedzę z szerokiego zakresu, związaną nie tylko z klasyfikacją drewna.

fot. R.Konieczny

A wiesz co to jest szacunek brakarski?  To oszacowanie ilościowe i jakościowe drewna przewidzianego do ścięcia podczas realizacji zadań gospodarczych określonych w Planie Urządzania Lasu. Szacunek to także podstawa planu sprzedaży, czyli ważne narzędzie dla marketingu drewna. Ustalamy ilość drewna i sortymenty możliwe do pozyskania i sprzedaży. Planowanie sposobu cięć, rodzaju i odległości zrywki drewna, stanowi też fundament do wyliczenia kosztów tej działalności.