Asset Publisher Asset Publisher

WCIĄŻ WYBUCHAJĄ POŻARY !!!

Dnia 24.08.2015 r. około godziny 13:00 już po raz trzeci (18.08, 19.08) wybuchł pożar w pobliżu kąpieliska Kubiki w Chotyłowie. Pożarem objęta była ściółka leśna (pożar przyziemny) a z minuty na minutę ogień bardzo szybko się rozprzestrzeniał i zaczął obejmować górne partie drzew (pożar wierzchołkowy).

Z kolei 25.08.2015 r. wybuchły dwa pożary w Małaszewiczach i w Kodniu. Ten pierwszy był niedaleko od pożarzyska z dnia 7.08.2015. Tym razem szkody osiągnęły większe rozmiary.

Na skutek pożarów ponoszone są ogromne straty biocenotyczne nawet pięciokrotnie większe od tych materialnych. Różnorodność biologiczna lasów ulega drastycznemu zmniejszeniu poprzez całkowite uszkodzenie roślin, poparzenia i śmierć zwierząt (ssaki, ptaki, gady, płazy i bezkręgowce) oraz wielu mikroorganizmów glebowych (m.in. bakterie, grzyby, pierwotniaki, nicienie i wrotki).

Na pożarzysku drzewa zamierają co powoduje, że są zasiedlane przez różne gatunki owadów i grzybów co stanowi ognisko rozmnażania się szkodników i zagraża sąsiadującym lasom.

Podczas pożarów wydzielane są znaczne ilości dwutlenku węgla do ok.  94 t/ha przy pożarze całkowitym co wpływa na klimat i przyczynia się do tzw. efektu cieplarnianego (dla porównania warto wiedzieć, że 1 ha powierzchni leśnej pochłania około 120 ton węgla).