Asset Publisher Asset Publisher

WIOSENNA AKCJA SZCZEPIEŃ LISÓW PRZECIWKO WŚCIEKLNIŹNIE

w dniach 24-26.04.2021 r.* na terenie województwa lubelskiego, planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

- Szczepionka zrzucana będzie z samolotów w ilości 20-30 dawek na 1km2;

- Zrzuty obejmą kompleksy leśne, pola, łąki z pominięciem terenów zabudowanych;

- Dawkę szczepionki stanowi blister aluminiowo-plastykowy wielkości około 3 cm, zawierający szczepionkę zatopioną w przynęcie o intensywnym zapachu;

- Nie wolno dotykać szczepionki !!!

- Jeśli szczepionka dostanie się do ust, oczu, nosa, lub skaleczenia skóry należy niezwłocznie skontaktować sie z lekarzem;

- Ręce lub inne nie zakryte cześci ciała, które miały kontakt ze szczepionką, należy natychmast dokładnie umyć woda z mydłem;

- Każdy kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić lekarzowi weterynarii;

- Przez dwa tygodnie po wyłożeniu szczepionki nie należy puszczać wolno psów i kotów, aby nie dostały się do miejsc, gdzie wyłożono szczepionkę.

 

* Termin akcji może ulec zmianie z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych lub w związku z pandemią COVID-19, informację będą na bieżąco aktualizowane na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie.