Asset Publisher Asset Publisher

Wyjazd szkoleniowy Koła Zakładowego SITLiD

W dniu 13 maja 2016 roku Koło Zakładowe SITLiD przy Nadleśnictwie Chotyłów, zorganizowało wyjazd szkoleniowy na temat: „Gradacji oraz sposobów zwalczania kornika drukarza na przykładzie Puszczy Białowieskiej”.

Szkolenie zorganizowane zostało na terenie Nadleśnictwa Białowieża, reprezentowane przez:

Zastępcę Nadleśniczego - Tomasza Ginszta,

Inżyniera Nadzoru - Andrzeja Chrenowskiego,

Leśniczych - Krzysztofa Zamojskiego, Mariusza Agiejczyka, Jerzego Glada oraz Rafała Nowaka,

oraz pracowników Działu Gospodarki leśnej - Jowitę Morawską i Julię Melchior.

Podczas szkolenia omówiono biologię gatunku, przebieg w latach procesu gradacji, jej zasięg i uregulowania prawne obowiązujące przy zwalczaniu, wyznaczanie drzew zasiedlonych, sposoby odnawiania powierzchni po usunięciu drzew zasiedlonych i martwych, zmiany w składzie gatunkowym i budowie pionowej drzewostanów.