Asset Publisher Asset Publisher

Wyłączamy z użytkowania...

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym wprowadzonym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, nastąpiła konieczność ograniczenia możliwości korzystania z infrastruktury turystycznej i edukacyjnej Lasów Państwowych, co w konsekwencji ma pomóc w zahamowaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Prosimy o stosowanie się do zakazu!!!