Asset Publisher Asset Publisher

Wzrasta zagrożenie pożarowe w lasach Nadleśnictwa Chotyłów

W ostatnich dniach w naszych lasach stopień zagrożenia pożarowego waha się od średniego (2) do dużego (3). Przyczyną są panujące od dłuższego czasu wysokie temperatury i brak opadów, co ma wpływ na spadek wilgotności ściółki poniżej 20 %, co widać na poniższym wykresie.

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach przy dużym zagrożeniu pożarowym Nadleśniczy może wprowadzić okresowy zakaz wstępu do lasu stanowiącego własność Skarbu Państwa. Jak mówi Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów „Zakaz wstępu do lasu wprowadza się przy 3. stopniu zagrożenia pożarowego lasu, jeżeli przez kolejnych 5 dni wilgotność ściółki mierzona o godzinie 9:00 będzie niższa od 10%."

Sprawcą pożarów jest w 90% człowiek, a jedna zapałka niszczy ogromne powierzchnie lasów, w tym wiele organizmów.

Miejsca po pożarzysku są poddawane długotrwałemu procesowi odtwarzania ekosystemu leśnego. Odnowienia poklęskowe powyżej 6 ha dzielone są na mniejsze części wielorzędowymi pasami gatunków domieszkowych i pomocniczych co ma zwiększyć udział gatunków liściastych by w przyszłości zapobiegać pożarom.

Powyżej znajduje się kilka fotografii z pożaru lasu na terenie Nadleśnictwa Chotyłów.