Asset Publisher Asset Publisher

Z Łosiem przez las #4 W Szwajcarii Podlaskiej

W ostatniej audycji red. Piotr Łoś wspólnie z Małgorzatą Bielak, specjalistą SL zawędrowali do leśnictwa Neple, by u ujścia rzeki Krzny do Bugu podziwiać urokliwy rezerwat przyrody „Szwajcaria Podlaska”.

Charakteryzuje się on mozaiką siedlisk, zróżnicowaniem zbiorowisk roślinnych oraz urozmaiconą rzeźbą terenu. Podstawowym gatunkiem lasotwórczym rezerwatu jest dąb szypułkowy. Na obszarze tym występuje318 gatunków roślin a także wiele gatunków chronionej fauny. Jego  najwyraźniejszą  cechą są walory krajobrazowe, powstałe dzięki naturalnemu ukształtowaniu terenu i wieloletnim procesom przyrodniczym. Jak w bardzo wielu miejscach lubelsko-podlaskich lasów, tak i tu znajdują się miejsca ciekawe pod kątem historycznym. W tej kategorii wybija się wieś Neple, związana z dziejami Niemcewiczów, Mierzejewskich i Kierbedziów. Całość atrakcyjności przyrodniczej i historycznej dopełniają legendy, jak np. ta o Kamiennej Babie – głazie, który można w Neplach zobaczyć.

O rezerwacie „Szwajcaria Podlaska” mówią też: nieżyjący już ks. prałat Zdzisław Oziembło oraz mieszkańcy Nepli (wypowiedzi zachowane w archiwum „Radia dla Ciebie”).

Zapraszamy do audycji -->>