Asset Publisher Asset Publisher

ZABIEGI AGROLOTNICZE

od 6 do 31 maja 2019 r. planowane jest wykonanie zabiegu agrolotniczego, zwalczającego dorosłe postaci chrabąszcza majowego i kasztanowca. Zabieg wykonywany będzie na terenie lasów w zarządzie Nadleśnictwa Chotyłów oraz lasów przyległych, nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

Zabieg przeprowadzony zostanie na terenie leśnictw: Neple, Wólka Dobryńska, Zalesie, Lutnia, Kłoda, Dobryń i Terespol. Obejmie też fragmenty lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, wchodzących w skład gmin: Zalesie, Kodeń, Piszczac, Terespol.

Planowana powierzchnia zabiegu agrolotniczego to 1702,38 ha.

Do wykonania zabiegu użyty zostanie środek chemiczny – Mospilan 20 SP przy użyciu adiuwantu IKAR 95 EC. 

Na czas wykonywania oprysków agrolotniczych w poszczególnych kompleksach leśnych obowiązywał będzie  zakaz wstępu do lasu, na podstawie decyzji  Nadleśniczego Nadleśnictwa Chotyłów (zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy o lasach). Tereny objęte zabiegami chemicznymi zostaną oznakowane za pomocą tablic.

Informacje o terminach szczegółowych zakazów wstępu do lasu będziemy umieszczać na naszej stronie internetowej oraz za pośrednictwem portalu społecznościowego facebook.

Dodatkowe  informacje udzielane są pod numerem telefonu: 83 377 82 16