Asset Publisher Asset Publisher

ZAKAZ WSTĘPU

W związku wykonaniem oprysku chemicznego techniką agrolotniczą w ramach akcji ograniczania populacji chrabąszczowatych na obszarach zagrożenia trwałości lasu wprowadzam z dniem 6 maja 2019 roku okresowy zakaz wstępu do lasu na obszarach objętych zabiegami.

Na granicy lasu objętego zakazem wstępu, a w szczególności przy drogach i przejściach prowadzących do lasu zostaną przez Nadleśnictwo wywieszone tablice ostrzegawcze z napisem:

„Zakaz wstępu. Chemiczne zabiegi zwalczania owadów. Od dnia 06.05.2019 r. do dnia 31.05.2019 r. Nadleśniczy Nadleśnictwa Chotyłów, Chotyłów, ul. Piszczacka 31, 21-530 Piszczac”

w sprawach związanych z akcją prosimy kontaktować się telefonicznie z Nadleśnictwem Chotyłów, tel.: 83 377-82-16.

Zabieg agrolotniczy zostanie wykonany z użyciem insektycydu Mospilan 20 SP i środka pomocniczego (adiuwantu) Ikar 95 EC w dawkach zgodnych z etykietą i instrukcją użycia.

Warunki bezpiecznego stosowania środka Mospilan 20 SP:

- okres prewencji dla pszczół – nie dotyczy,

- okres prewencji dla ludzi i zwierząt – nie dotyczy,

- okres karencji dla runa leśnego - 14 dni,