Asset Publisher Asset Publisher

ZMNIEJSZENIE STREFY BUFOROWEJ ASF

Zmniejszenie strefy buforowej - nowe Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31.03.2014r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń.

W związku z wystąpieniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej afrykańskiego pomoru świń u dzików na obszarach wymienionych w części I ust. 2 załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/178/UE z dnia 27 marca 2014r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich, zwanych dalej "obszarami ochronnymi" tj. :
w województwie podlaskim:
— miasto Suwałki,
— miasto Białystok,
— gminy Suwałki, Szypliszki i Raczki w powiecie suwalskim,
— gminy Augustów z miastem Augustów, Nowinka, Sztabin i Bargłów Kościelny w powiecie augustowskim,
— gminy Krasnopol i Puńsk w powiecie sejneńskim,
— gminy Goniądz, Jasionówka, Jaświły, Knyszyn, Krypno i Mońki w powiecie monieckim,
— gminy Suchowola i Korycin w powiecie sokólskim,
— gminy Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Zabłudów i Dobrzyniewo Duże w powiecie białostockim,
— gminy Bielsk Podlaski z miastem Bielsk Podlaski, Orla i Wyszki w powiecie bielskim,
— gminy Narew, Narewka, Białowieża, Czyże, Dubicze Cerkiewne i Hajnówka w powiecie hajnowskim.

oraz na obszarach wymienionych w części II ust. 2 załącznika do w/w decyzji, zwanych dalej "obszarami objętymi ograniczeniami" tj. :
w województwie podlaskim:
— gminy Giby i Sejny z miastem Sejny w powiecie sejneńskim,
— gminy Lipsk i Płaska w powiecie augustowskim,
— gminy Czarna Białostocka, Gródek, Supraśl, Wasilków i Michałowo w powiecie białostockim,
— gminy Dąbrowa Białostocka, Janów, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka i Szudziałowo powiecie sokólskim
.

w związku z powyższymi zapisami: Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2014r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń oraz Decyzji Wykonawczej Komisji 2014/178/UE z dnia 27 marca 2014r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich.

Teren Nadleśnictwa Chotyłów nie jest objęty strefą buforową dotyczącą występowania u dzików afrykańskiego pomoru świń.