Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Lasy Monitorowane

MONITORING WIZYJNY POSTERUNKU STRAŻY LEŚNEJ NADLEŚNICTWA CHOTYŁÓW

Grunty Nadleśnictwa Chotyłów o powierzchni 13 293,65 ha będące własnością  Skarbu Państwa, objęte są nadzorem mobilnych foto pułapek. Nadzór prowadzony jest w celu  zwalczania przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego i ochrony przyrody oraz wykonywana innych zadań w zakresie ochrony mienia stosownie do przepisów ustawy o lasach z dnia 28 września 1991r. (Dz.U.2015 poz. 2100) oraz Zarządzenia Nr 14/2016 Nadleśniczego Nadleśnictwa Chotyłów z dnia 12.04.2016 roku w sprawie wprowadzenia „Instrukcji systemu monitoringu wizyjnego Posterunku Straży Leśnej na terenie Nadleśnictwa Chotyłów".

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015. poz. 2135), informujemy, iż Nadleśnictwo Chotyłów w Chotyłowie, ul. Piszczacka 31, 21-530 Piszczac jest Administratorem Danych w powyższym zakresie.

Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Pozyskiwanie danych jest niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.