Asset Publisher Asset Publisher

BHP w lesie – wymóg formalny czy konieczność?

Ochrony zdrowia i życia podczas pracy w lesie nie można bagatelizować. Każdy z Nas chce wrócić z lasu cały i zdrowy.

W tym celu spotkali się pracownicy Nadleśnictwa Chotyłów oraz Zakładów Usług Leśnych, aby wspólnie dyskutować na temat bezpieczeństwa prac leśnych. Dyskusja została poprzedzona prezentacją poprowadzoną przez Zastępcę Nadleśniczego Mariusza Kiczyńskiego. Przypomniał zebranym podstawowe przepisy BHP, wymogi instrukcji i bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującą „Instrukcją Bezpieczeństwa i Higieny Pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej" oraz obowiązki nadleśnictwa i obowiązki wykonujących usługi. Prowadzący obszernie omówił zasady, którymi powinniśmy się kierować wraz z przykładami najczęstszych przyczyn wypadków przy pracy.

Po części wykładowej wspólnie udaliśmy się w teren, gdzie przy obecności instruktora ścinki drzew leśniczego Roberta Kopacza zostały ścięte drzewa, na podstawie których szczegółowo omówiono zasady ścinki. Myślę, że takie spotkania wpływają na wyobraźnię i skłaniają do refleksji nad swoją pracą w lesie. Przekonują nas wszystkich, że przestrzeganie zasad BHP jest koniecznością, która pozwala nam całym i zdrowym wrócić do domu.

tekst: Tomasz Karwowski, fot. Rafał Konieczny, Tomasz Karwowski