Aktualności

O SZKODNICTWIE LEŚNYM I ZADANIACH STRAŻY LEŚNEJ. W audycji mowa o tym, czym jest Straż Leśna i jakie zadania ma do spełnienia w Nadleśnictwie. Usłyszmy m.in. jakie uprawnienia ma strażnik leśny, a w związku z tym jakie kary może nałożyć?

Wydarzenia

W Nadleśnictwie Chotyłów mamy do rozdania sadzonki.

Przetargi, zamówienia, zarządzenia

Informacje dotyczące przetargów, zamówień i zarządzeń.

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Nadleśnictwo Chotyłów prowadzi sprzedaż drewna, sadzonek i choinek.

Zagrożenie pożarowe

Aktualny stan zagrożenia pożarowego.

Zakazy wstępu do lasu

W sytuacjach nadzwyczajnych, gdy występuje duże zagrożenie pożarowe nadleśniczy, w celu ochrony lasów przed pożarami, wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu.

Monitoring gospodarki leśnej

Wyniki monitoringu gospodarki leśnej w 2020 r. (wg. stanu na 31.12.2020 r.)

Lasy Monitorowane

MONITORING WIZYJNY POSTERUNKU STRAŻY LEŚNEJ NADLEŚNICTWA CHOTYŁÓW