Asset Publisher Asset Publisher

Czarna pszczoła pojawiła się na terenie Nadleśnictwie Chotyłów

W piękny słoneczny dzień na terenie jednej z posesji zauważona została nietypowa – czarna pszczoła.

Zadrzechnia fioletowa (Xylocopa violacea L.)  jest ciepłolubnym owadem zaliczanym do błonkówek, mierzącym do 4 cm, mimo potocznej nazwy czarna pszczoła – posiada ona fioletowe połyskujące skrzydła. Zwana jest samotnicą ponieważ żyje samotnie, preferuje suche siedliska roślinne. Gniazda zakłada w suchym drewnie pni obumarłych drzew.

Pożywienie stanowi pyłek i nektar z jedynie 17 gatunków roślin. Zadrzechnia w Polsce spotykana jest bardzo rzadko, jednak liczebność sukcesywnie wzrasta co spowodowane jest coraz wyższymi temperaturami powietrza w ciągu lata.