Asset Publisher Asset Publisher

Jesienna akcja odnowieniowa

Obecne warunki pogodowe pozwoliły rozpocząć jesienną akcję odnowieniową.

Jesienią mamy do odnowienia 16,00 ha zrębów oraz powierzchni po rębniach złożonych, co da łączną sumę odnowień w 2017 roku 82 ha. Będziemy sadzić sadzonki wyprodukowane w naszej szkółce Lutnia oraz 52 tys.szt sadzonek z zakrytym korzeniowym ze szkółki kontenerowej Nadleśnictwa Strzelce.