Asset Publisher Asset Publisher

Łowiectwo

Na terenie Nadleśnictwa Chotyłów zlokalizowanych jest 10 obwodów łowieckich dzierżawionych przez 8 kół łowieckich.