Asset Publisher Asset Publisher

Podsumowanie akcji „Było wysypisko, jest uroczysko”

W dniu 28 października 2014 r. uroczyście podsumowaliśmy ogólnopolską akcję „Było wysypisko, jest uroczysko”. Celem projektu było pokazanie korzyści i zmian w zachowaniach społecznych wynikających z wprowadzenia nowych regulacji gospodarowania śmieciami ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na tereny leśne. Miejscem podsumowania był Zespół Szkół im. Orła Białego w Kobylanach w zasięgu terytorialnymi Nadleśnictwa Chotyłów. A zasługa to uczniów szkoły, którzy w konkursie zorganizowanym przez Lasy Państwowe pod patronatem Ministra Środowiska zdobyli pierwsze miejsce.

W spotkaniu uczestniczył Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Piotr Otawski, Dyrektor Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych w Warszawie Mariusz Turczyk, Kierownik Działu Komunikacji i Promocji CILP Ewa Siwiec, Specjalista ds. komunikacji i promocji w CILP Aleksandra Piasecka, Zastępca Dyrektora RDLP w Lublinie Grzegorz Lenart, Wójt Gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Chotyłów Artur Soszyński z pracownikami.

Zaproszeni goście pogratulowali młodzieży sukcesu, podziękowali za czynny udział w kształtowaniu postaw ekologicznych wśród  przyjaciół, rodziny i społeczności lokalnej. Podkreślili ważną rolę młodego pokolenia, które wzrasta w świadomości ekologicznej i które w przyszłości będzie świadomie dbać o czystość i porządek otaczającego świata. Zwrócili także uwagę na formę projektu „Było wysypisko, jest uroczysko", który dzięki środkom masowego przekazu ukazał jak duży jest problem ze śmieciami w lasach, jak można z tym problemem poradzić, a dzięki zlokalizowaniu ekip biorących udział w akcji na terenie całego kraju mieliśmy możliwość poznania pięknych zakątków Polski często bardzo od nas odległych.

Akcja w liczbach:

500 uczestników akcji;

17 prowadzonych blogów;

500 wpisów na blogach;

15 mln zł rocznie Lasy Państwowe wydają na uprzątanie terenów leśnych;

1 tys. tirów rocznie LP uprzątają śmieci z lasu;

Liczne akcje, prelekcje, wycieczki, warsztaty, niezliczona ilość wiedzy zdobyta przez uczestników – bezcenna.

Więcej na temat akcji w naszych archiwalnych artykułach: <---> <--->