Asset Publisher Asset Publisher

Pomniki Przyrody

Spotkanie przy pomnikach przyrody

Odwiedzili nas członkowie Lubelskiego Oddziału Ligi Ochrony Przyrody, aby poznać przyrodę na terenie naszego nadlesnictwa.

Pierwszym przystankiem był tatarski mizar w Studziance, jeden z dwóch takich obiektów w okolicy. Studzianka niegdyś była głównym gniazdem tatarskim na ziemi bialskiej, gdzie mieszkało około 200 rodów tatarskich. Mizary stanowiły bardzo ważny składnik kultury materialnej i duchownej Tatarów charakteryzujących się głęboko rozwiniętym kultem przodków i zmarłych. Zgodnie z tradycją islamską usytuowany na uboczu, w tym wypadku na pagórku porośniętym wysokimi starymi drzewami na planie wieloboku. Najciekawsze są stare mogiły zachowujące charakterystyczne cechy pochówków muzułmańskich. Układ grobów orientowanych na osi wschód-zachód rozmieszczony został w równoległe rzędy (saffy) naśladujące ustawienie wiernych podczas modlitwy w meczecie (www.studzianka.pl).

Kolejnym przystankiem było spotkanie przy pomniku przyrody „Boryna”, który znajduje się w Leśnictwie Kłoda. 

Jest to dąb szypułkowy Quercus robur, o obwodzie ok. 415 cm. Jego wiek szacuje się na ok. 350 lat. Wpisany został do rejestru pomników Rozporządzeniem Nr 61 Wojewody Bialskopodlaskiego z dnia 30 grudnia 1992 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody.

Następnie uczestnicy wycieczki udali się do Punktu Edukacji Leśnej „Barwinek”, w którym przedstawiona została prezentacja walorów przyrodniczych Nadleśnictwa Chotyłów.

Po krótkim odpoczynku członkowie LOP udali się do rezerwatu przyrody „Szwajcaria Podlaska” w Leśnictwie Neple.

Rezerwat utworzono Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dn. 25 stycznia 1995r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Celem ochrony jest  zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych urozmaiconych drzewostanów położonych na skarpie rzeki Bug z licznymi drzewami o charakterze pomnikowym oraz dużym udziałem roślin rzadkich i chronionych (POP Nadl. Chotyłów).

Kolejnym przystankiem na trasie wycieczki był Kodeń, miasto założone przez Jana Sapiehę w 1511 r., obecnie bardzo ważne miejsce dla katolików, gdzie jest Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej – Królowej Podlasia z przywiezionym w 1631 roku przez Mikołaja Sapiehę z Rzymu Cudownym Obrazem Madonny Gregoriańskiej – Matki Bożej z Guadalupe, znany obecnie jako Matka Boża Kodeńska. Następnie grupa odwiedziła Muzeum Parafialne, Ogród Ziołowy Matki Bożej, Kościół Św. Ducha.

   

Po spacerze na kalwarii kodeńskiej członkowie grupy udali się nad skarpę przy Bugu, granicę Polski z Białorusią, a tym samym granicę Unii Europejskiej.  Okoliczne lasy Leśnictwa Zabłocia położone na piaszczystej wydmie zalesionej w celu jej stabilizacji, są specyficzne w tym rejonie, tzw. Sugry planowano zachować jako rezerwat przyrody.

do pobrania: zdjęcia -->>  prezentacja -->>