Asset Publisher Asset Publisher

Zabieg ratowniczy drzewostanów wysokich

Nadleśnictwo Chotyłów informuje o zabiegu ratowniczym drzewostanów wysokich z użyciem sprzętu agrolotniczego oraz naziemnego przy pomocy środka MOSPILAN 20 SP przy użyciu adiuwantu IKAR 95 EC w celu ograniczenia populacji chrabąszcza majowego (Melolontha melolontha) i kasztanowca (Melolontha hippocastani).

Zabieg przeprowadzony zostanie na terenie Leśnictw Neple, Wólka Dobryńska, Zalesie, Dobryń wchodzących w skład Nadleśnictwa Chotyłów oraz na części terenów lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa wschodzących w skład Gmin: Rokitno, Terespol, Zalesie.

Planowana powierzchnia zabiegu agrolotniczego 1731,89 ha i naziemnego 16,35 ha.

Spodziewany termin zabiegu na terenie Nadleśnictwa Chotyłów oraz lasów przyległych niestanowiących własności Skarbu Państwa to 6 - 31 maja 2015 roku w godzinach rannych i popołudniowych.

Na czas trwania zabiegu będzie obowiązywał zakaz wstępu do lasu.

Kompleksy leśne (drogi wjazdowe) i pola zabiegowe wyznaczone do zabiegów przed rozpoczęciem zabiegu zostaną odpowiednio oznakowane, jak również we wsiach na tablicach ogłoszeń wywieszone zostaną informacje o zabiegu.

Czas, po zastosowaniu środka ochrony roślin, w którym ludzie oraz zwierzęta gospodarskie nie powinni przebywać na obszarze objętym planowanymi zabiegami - nie dotyczy.

Zbiór runa leśnego możliwy po 14 dniach od wykonania zabiegu agrolotniczego i naziemnego.

Szczegółowe informacje udzielane są pod nr tel 83 377 82 16