Asset Publisher Asset Publisher

ZAKAZ WSTĘPU

Nadleśniczy Nadleśnictwa Chotyłów Decyzją nr 4/2016 z dnia 15 lipca 2016 roku, na podstawie art. 35 ust. 1, art 26 ust. 3 pkt 1 Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2100 ze zm.) oraz paragrafu 22 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - WPROWADZA OKRESOWY ZAKAZ WSTĘPU DO LASÓW.

Na terenie leśnictw:

KODEŃ - w drzewostanach na terenie obrębów ewidencyjnych Zahorów, Kąty-Uroczysko Zahorów położonych w oddziałach 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338.

POŁOSKI - w drzewostanach na terenie obrębu ewidencyjnego Połoski-Uroczysko Browarszczyk położonych w oddziale 320, w drzewostanach na terenie obrębu ewidencyjnego Zahorów-Uroczysko Morgi położonych w oddziałach 335B, 354A, 335A.

ZABŁOCIE - w drzewostanach na terenie obrębu ewidencyjnego Olszanki położonych w oddziale 355.

W związku z wystąpieniem uszkodzeń drzewostanów powstałych w wyniku silnych wiatrów oraz związanym z tym zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzi.

obowiązuje od dnia 15 lipca 2016 roku do odwołania lub usunięcia zagrożenia.