Asset Publisher Asset Publisher

V PIELGRZYMKA LEŚNIKÓW I MYŚLIWYCH PODLASIA WRAZ Z RODZINAMI DO SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ KODEŃSKIEJ "KRÓLOWEJ PODLASIA"

Wspólna inicjatywa Nadleśnictwa Chotyłów i Ojców Oblatów Maryi Niepokalanej zaowocowała zorganizowaniem w 2012 roku „ Pielgrzymki  Leśników Podlasia i ich Rodzin do Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej „Królowej Podlasia". Początkowo miała ona charakter lokalny, ograniczający się do północnej części RDLP. W następnych brała już udział większość nadleśnictw RDLP Lublin oraz jednostki sąsiednich dyrekcji.  Podczas II Pielgrzymki został poświęcony i nadany Nadleśnictwu Chotyłów sztandar  będący nawiązaniem do najwyższych wartości, tradycji, wierności, honoru, godności i dobrego imienia  wszystkich pokoleń leśników oraz uhonorowaniem ich najwyższego trudu i ofiarności.

Pielgrzymka będzie zorganizowana jako impreza wielofunkcyjna, przeprowadzona wspólnie z gospodarzami miejsca – Ojcami Oblatami  Maryi Niepokalanej. Po raz pierwszy współorganizatorem będzie ZO PZŁ w Białej Podlaskiej. Zorganizowanie Pielgrzymki w takiej formule pozwoli na zwiększenie liczby uczestników, rangi uroczystości oraz spowoduje większe zaangażowanie myśliwych, którzy z uczestników staną się współorganizatorami. Połączenie tych dwóch środowisk spowoduje zwiększenie i tak już dużego zainteresowania uroczystością ze strony ludności miejscowej i pielgrzymów. Pielgrzymka rozpocznie się tradycyjnie przemarszem uczestników wraz z pocztami sztandarowymi spod Bazyliki na Kalwarię, gdzie zostanie odprawiona uroczysta Msza święta. Oprawę muzyczną zapewni zespół sygnalistów RDLP w Lublinie.

Po Mszy świętej uczestnicy  przejdą  na tereny rekreacyjne przy kodeńskiej Kalwarii, by tam uczestniczyć w tradycyjnym spotkaniu i  degustacją składającą się m.in. z potraw regionalnych i specjałów kuchni myśliwskiej.

Uczestnikami Pielgrzymki będą leśnicy z terenu RDLP w Lublinie oraz innych dyrekcji  wraz z Rodzinami, myśliwi kół łowieckich okręgu bialskiego, duszpasterze środowisk biorących udział w Pielgrzymce, emeryci i kombatanci leśni, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, przedstawiciele współdziałających służb: Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Służby Więziennej.