URZĄDZANIE LASU

Aktualny Plan Urządzania Lasu Nadleśnictwa Chotyłów obowiązuje na lata 2014-2023. Zatwierdzony przez Ministra Środowiska stanowi podstawowy dokument na podstawie, którego prowadzona jest gospodarka leśna w Nadleśnictwie Chotyłów.

Lasy gospodarcze w Nadleśnictwie stanowią ok. 70 % powierzchni drzewostanów. Pozostałe 30 % to gospodarstwo specjalne i lasy ochronne (głównie wodochronne).

W związku z prowadzoną przebudową monokultur i drzewostanów niezgodnych z siedliskiem, w Nadleśnictwie Chotyłów ok. 70% rębni stanowią rębnie złożone. Planowany roczny etat cięć wynosi ok. 68,8 tyś. m3 co daje średnio ok. 102% etatu użytków głównych brutto do przyrostu. Takie użytkowanie zasobów leśnych pozwala na stały wzrost zasobności drzewostanów oraz gwarantuje ich trwałość.