WYDARZENIA WYDARZENIA

WARSZTATY PRZYRODNICZO-EDUKACYJNE

Lasy Państwowe Zapraszamy - Odwiedź nas i zrozum las

Warsztaty przyrodniczo-edukacyjne w Punkcie Edukacji Leśnej Barwinek w Nadleśnictwie Chotyłów.

Program zajęć:

Zwiedzanie Muzeum Przyrodniczego - Barwinek - z leśnikiem - stała ekspozycja.

Spacer po ścieżce przyrodniczej - omówienie pracy leśnika i zależności panujących w lesie.

Prelekcje na temat:

- praca leśnika;

- mieszkańcy lasu;

- drewno i jego zastosowanie;

- warstwowa budowa lasu.

Ponadto gry, zabawy, konkursy przyrodnicze, gadżety leśne.