Aktualności

Rusza trzecia edycja ogólnopolskiej akcji #sadziMY z udziałem Pary Prezydenckiej. W najbliższy czwartek i piątek wszystkie nadleśnictwa i regionalne dyrekcje Lasów Państwowych w Polsce będą miały do rozdania aż milion młodych drzewek.

Wydarzenia

W Nadleśnictwie Chotyłów mamy do rozdania sadzonki.

Przetargi, zamówienia, zarządzenia

Informacje dotyczące przetargów, zamówień i zarządzeń.

Zagrożenia na terenie leśnym

Zagrożenia dla bezpieczeństwa, zdrowia i życia związane z pracą i przebywaniem na terenie leśnym Nadleśnictwa Chotyłów:

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Nadleśnictwo Chotyłów prowadzi sprzedaż drewna, sadzonek i choinek.

Zagrożenie pożarowe

Aktualny stan zagrożenia pożarowego.

Zakazy wstępu do lasu

W sytuacjach nadzwyczajnych, gdy występuje duże zagrożenie pożarowe nadleśniczy, w celu ochrony lasów przed pożarami, wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu.

Monitoring gospodarki leśnej

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie posiada dwa najważniejsze certyfikaty przyznawane gospodarce leśnej: FSC oraz PEFC. Oznacza to, że lasy RDLP Lublin są zarządzane zgodnie z międzynarodowymi standardami ochrony środowiska, poszanowaniem wartości społecznych miejscowej ludności oraz jednoczesnym zachowaniem równowagi między zasadami ekonomicznego prowadzenia gospodarki leśnej, a utrzymaniem trwałości ekosystemów leśnych. Corocznie przeprowadzane są audyty kontrolne, co gwarantuje stałe utrzymanie wysokiego poziomu zarządzania.

Lasy Monitorowane

MONITORING WIZYJNY POSTERUNKU STRAŻY LEŚNEJ NADLEŚNICTWA CHOTYŁÓW