Asset Publisher Asset Publisher

OFERTA EDUKACYJNA

Na terenie naszego nadleśnictwa znajduje się ścieżka dydaktyczna, utworzona przede wszystkim z myślą o dzieciach i młodzieży.

Położona jest  w miejscowości Zalutyń, w obrębie leśnictwa Kłoda, a rozpoczyna  się  przy leśniczówce, ok. 2 km od  Chotyłowa. Trasa  liczy  ok. 2 km i tworzy pętlę. Prowadzi po interesującym terenie lasów gospodarczych  do  zielonej klasy Barwinek. Znajdują  się  na  niej  przystanki z tablicami edukacyjnymi. Ścieżka wyposażona jest ponadto w ławki, kosze na śmieci. Jest doskonałym miejscem do spacerów oraz uprawiania nordic walking.

Zajęcia edukacyjne z zakresu edukacji przyrodniczo-leśnej odbywają się na ścieżce dydaktycznej, w muzeum leśnym i zielonej klasie dla grup zorganizowanych w dni powszednie w godzinach 7.00-15.00 (zajęcia terenowe i stacjonarne), w oparciu o Regulamin i Formularz zamieszczone w załącznikach.

W celu skorzystania z oferty edukacyjnej należy zapoznać się z regulaminem oraz pobrać i wypełnić formularz. Wypełniony formularz można dostarczyć osobiście do siedziby Nadleśnictwa, przesłać faksem na nr 83 377 83 85 lub drogą mailową na adres chotylow@lublin.lasy.gov.pl. Potwierdzenie zgłoszenia dokonywane jest telefonicznie przez pracownika Nadleśnictwa.

W przypadku przesłania formularza w formie elektronicznej, pospisany osobiście formularz, proszę przekazać prowadzącemu zajęcia leśnikowi.