Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ZAKAZY WSTĘPU DO LASU

W sytuacjach nadzwyczajnych, gdy występuje duże zagrożenie pożarowe nadleśniczy, w celu ochrony lasów przed pożarami, wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu.

 

Mapa z zaznaczonymi obszarami, na których obowiązuje zakaz wstępu do lasu znajduje się na stronie:

--> Banku Danych o Lasach <--