Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

OBIEKTY EDUKACYJNE

W Nadleśnictwie Chotyłów funkcjonują obiekty edukacyjne: muzeum leśne, zielona klasa „Barwinek”.

Zielona klasa Barwinek jest to obiekt ogólnie dostępny, zaopatrzony w urządzenia – stoły na ok. 80 osób z zadaszeniem, oraz miejscem przeznaczonym do gier i zabaw. Posiada także palenisko z rusztem oraz zestaw tablic informacyjnych o tematyce leśnej i przeciwpożarowej, które służą także edukacji. Obiekt cieszy się ogromną popularnością, rocznie licznie odwiedzają go turyści i okoliczni mieszkańcy.

Muzeum leśne to niewielkie pomieszczenie zaadoptowane na ten cel, w którym znajdują się liczne eksponaty oraz tablice edukacyjne: gabloty z owadami występującymi w naszych lasach, eksponaty ptaków czy przyrządy używane przy pracach leśnych, stare dokumenty, czy licznie zgromadzone zrzuty wielu gatunków. Mnogość zgromadzonych przedmiotów pozwala zwiedzającym zobaczyć namiastkę pracy leśnika czy poznać flory i faunę naszych lasów.

Korzystanie z infrastruktury możliwe jest zgodnie z Regulaminem korzystania z muzeum leśnego i zielonej klasy oraz Regulaminem realizacji zadań z zakresu edukacji przyrodniczo – leśnej prowadzonej przez pracowników Nadleśnictwa Chotyłów.