PRZETARGI, ZAMÓWIENIA, ZARZĄDZENIA

Informacje dotyczące przetargów, zamówień i zarządzeń.

W związku z migracją Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) na platformę GOV.PL/BIP poniżej przedstawiamy informację do trwających postepowań, a dane do dnia 01.07.2021 r. dostępne sa --> pod adresem <--

 

Nowa obowiązująca wersja Biuletynu informacji Publicznej dostepna jest na stronie: www.gov.pl/web/nadlesnictwo-chotylow

Modernizacja dostrzegalni ppoż. w Nadleśnictwie Chotyłów 2

Data opublikowania: 16.07.2021 r.

Tryb postępowania: tryb podstawowy

Data składania ofert lub wniosków: 09.08.2021 r.

"Modernizacja dostrzegalni ppoż. w Nadleśnictwie Chotyłow"

Nr referencyjny postępowania: SA.270.19.2021

Termin składania ofert: 09.08.2021 r., godz. 1100

Termin otwarcia ofert: 09.08.2021 r., godz. 1130 Miejsce: Nadleśnictwo Chotyłów, Chotyłów, ul. Piszczacka 31, 21-530 Piszczac (świetlica).

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Otwarcie ofert jest jawne, następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, przy użyciu którego Zamawiający dokonuje otwarcia ofert, która powoduje brak możliwości otwarcia w terminie - otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

 

 

Modernizacja dostrzegalni ppoż. w Nadleśnictwie Chotyłów

dane do 01.07.2021 r. dostępne -- > pod adresem <--

poniżej publikujemy kontynuację postepowania:

Rejestr obowiązujących Zarządzeń i Decyzji Nadleśniczego Nadleśnictwa Chotyłów