UŻYTKOWANIE LASU

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów: pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie i eksploatacja choinek i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość. Rozmiar pozyskania drewna określony jest w planie urządzenia lasu, który jest sporządzany dla każdego nadleśnictwa na okres 10 lat. Plan urządzenia lasu na lata 2014 – 2023 został zatwierdzany przez Ministra Środowiska.

Pozyskanie drewna pochodzi z:

cięć rębnych – usuwanie z lasu drzewostanów „ dojrzałych", ich podstawowym celem jest przebudowa i odtworzenie drzewostanów.

cięć pielęgnacyjnych (czyszczeń i trzebieży) – usuwanie z lasu drzew uznanych za niepożądane i szkodliwe dla pozostałych drzew i wartościowych elementów drzewostanu.

cięć niezaplanowanych – są one konsekwencją wystąpienia klęsk żywiołowych.

Pozyskanie drewna prowadzone jest w większości ręcznie za pomocą pilarek.