Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

certyfikaty

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie posiada dwa najważniejsze certyfikaty przyznawane gospodarce leśnej: FSC oraz PEFC. Oznacza to, że lasy RDLP Lublin są zarządzane zgodnie z międzynarodowymi standardami ochrony środowiska, poszanowaniem wartości społecznych miejscowej ludności oraz jednoczesnym zachowaniem równowagi między zasadami ekonomicznego prowadzenia gospodarki leśnej, a utrzymaniem trwałości ekosystemów leśnych. Corocznie przeprowadzane są audyty kontrolne, co gwarantuje stałe utrzymanie wysokiego poziomu zarządzania.

Posiadanie przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Lublinie certyfikatu Forest Stewardship Council® (BV-FM/COC-140114) jest gwarancją prowadzenia odpowiedzialnej gospodarki leśnej. Certyfikat FSC ważny jest od 23.01.2019 r. do 22.01.2024 r.

Drugim certyfikatem uzyskanym przez RDLP Lublin jest PEFC (Subcertyfikat dla Nadleśnictwa Chotyłów BVCPL/PEFCFM/07-5) ważny jest od 10.07.2018 r. do 9.07.2021 r. i oznacza, że drewno pozyskane jest w Lasach Państwowych RDLP w Lublinie o prawidłowo i racjonalnie prowadzonej gospodarce leśnej, zgodnie z polskimi kryteriami certyfikacji PEFC.