Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Monitoring gospodarki leśnej

Wyniki monitoringu gospodarki leśnej w 2020 r. (wg. stanu na 31.12.2020 r.)

1. Zapas grubizny brutto: 2 986 130 m3;

2. Powierzchnia odnowień i zalesień: 110,21 ha;

3. Powierzchnia leśna wg gatunków panujących i klas wieku:

 

4. Pozyskanie niedrzewnych produktów leśnych:

    a) nasiona: 3543,90 kg;

    b) zwierzyna: 0 szt;

    c) stroisz: 0 szt;

    d) choinki: 50 szt.

5. Produkcja sadzonek: 2 201,47 tys. szt.;

6. Ogólna wielkość szkód spowodowanych przez czynniki abiotyczne: 168,72 ha;

7. Powierzchnia ograniczenia foliofagów: n/d;

8. Ilość ustalonych stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania ptaków: 8 szt;

9. Ogólna powierzchnia lasów o szczególnej wartości ochronnej - HCVF:

10. Koszty prowadzenia gospodarki leśnej: 13 777 036,84 zł;

11. Pozyskanie drewna ogółem: 67,88 tys. m3;

12. Wielkość zatrudnienia ogółem: 43 etatów.