Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Nadbużański Obszar Chronionego Krajobrazu

Rok utworzenia: 1990

Powierzchnia ogólna: 11 300,00 ha

Powierzchnia w zarządzie Nadleśnictwa Chotyłów: 611,59 ha

Leśnictwo: Neple, Kodeń, Zabłocie, Terespol

Nadbużański Obszar Chronionego Krajobrazu jest to teren chroniony ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowy ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem, a także funkcją korytarzy ekologicznych. Około 90% obszaru znajduje się na terenie Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.