Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

PROJEKTY I FUNDUSZE

Nadleśnictwo Chotyłów uzyskało dofinansowanie do działalności edukacyjnej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

 

Nadleśnictwo Chotyłów w latach 2008-2011 realizowało projekt Małej retencji nizinnej w lasach.

Projekt Małej retencji nizinnej przewidywał budowę lub modernizację zbiorników i budowli piętrzących wodę.

W ramach projektu na terenie nadleśnictwa wybudowano:

35 zastawek piętrzących wodę.

Całkowita wartość zastawek wyniosła: 573 183,22 zł.

Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 476 054,38 zł.

Koszt poniesiony przez Nadleśnictwo: 97 128,84 zł.