Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

ZASOBY LEŚNE NADLEŚNICTWA

Nadleśnictwo Chotyłów gospodaruje na gruntach o powierzchni 13,36 tys. ha, w których ok. 380 ha stanowi współwłasność z innymi podmiotami.

Dominującymi siedliskami są Bór mieszany świeży (BMśw) oraz Las mieszany świeży (LMśw). Głównym gatunkiem lasotwórczym w lasach Nadleśnictwa Chotyłów jest sosna rosnąca na ok. 72% powierzchni drzewostanów. Pozostałe gatunki to głównie brzoza, olsza i dąb. Przeciętna zasobność drzewostanów Nadleśnictwa Chotyłów stale rośnie i w chwili obecnej stanowi ok. 240 m3/ha, a średni roczny przyrost wynosi 6,73m3/ha. Średni wiek drzewostanów Nadleśnictwa to 52 lata, a zapas drewna na pniu wynosi ok. 3 mln m3.